Sterk in
recente tweedehandswagens
met garantie

Disclaimer & Privacy verklaring

Deze website is eigendom van Car Selection EBVBA

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Brusselsesteenweg 501 – 1980 Zemst
Telefoon: +32 (0)15 344 939
E-mail: carselection@telenet.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0476 957 017

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Car Selection EBVBA of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Car Selection EBVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Car Selection EBVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Car Selection EBVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Car Selection EBVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Car Selection EBVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Car Selection EBVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacy Verklaring

Car Selection EBVBA hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en privacy. Car Selection EBVBA respecteert de nieuwe Europese wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens (GDPR: General Data Protection Regulation).

Door deze website en/of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Car Selection EBVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en/of deze Privacy Verklaring, gebruik dan de bovenvermelde contactgegevens.

Persoongegevens die verwerkt worden

Bij het gebruik van onze website verwerkt Car Selection EBVBA enkel geanonimiseerde informatie. Dit omvat uw IP-adres en informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessie-instrumenten (zie verder).

Wanneer u echter een e-mail verstuurd naar een van de adressen die op onze website vermeld wordt, kunnen door Car Selection EBVBA een aantal persoonlijke gegevens verwerkt worden, zoals uw e-mailadres of andere gegevens die u ons spontaan bezorgd hebt.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Car Selection EBVBA verwerkt bovenvermelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • om telefonisch, per e-mail of per post contact te nemen met u als u daarom verzoekt
  • voor het evalueren en verbeteren van onze website en diensten

Daarnaast kan Car Selection EBVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van import- en exportdiensten.

Delen met anderen

Car Selection EBVBA behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde informatie

Wanneer u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de door u bezochte pagina’s. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website zodat wij de werking van onze website kunnen verbeteren en u beter van dienst kunnen zijn. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Deze cookies vergemakkelijken het bezoeken van de website en versnellen uw toekomstige bezoeken. Ze worden o.a. gebruikt om de website te personaliseren volgens uw voorkeuren en zorgen ervoor dat u bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde info ontvangt of uw gegevens opnieuw moet invullen.

Onze site bevat geen cookies van derde partijen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Car Selection EBVBA bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld. Automatisch verzamelde informatie wordt niet langer dan een jaar bewaard. De door u verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carselection.be. Car Selection EBVBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Car Selection EBVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Car Selection EBVBA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Car Selection EBVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@carselection.be.